U bent hier

Vacature Ervaringsdeskundige

Vacature ervaringsdeskundige vzw Domos–deelwerking Delta Wonen

Vrijwillig statuut, met maximale forfaitaire dagvergoeding en vervoersonkosten

 

Wie zijn wij?

 

Delta Wonen is een deelwerking van vzw Domos, initiatief beschut wonen actief in centrum Gent. We bieden ambulante woonbegeleiding aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.
Ons aanloophuis en verschillende woonhuizen bevinden zich op wandel -  en fietsafstand van elkaar. Meer info over onze werking vind je op www.vzw-domos.be.

Wij zijn een bewuste en krachtige organisatie die een breed gedragen (toekomst-)visie ontwikkelt, in samenwerking met alle betrokken actoren: bewoners, beleid, medewerkers, familie, verwijzers.

Dit doen we maatschappij - kritisch en bottom-up. We willen onze missie en visie rond herstelondersteunende zorg en empowerend werken verder uitbouwen in nauwe samenwerking met een ervaringsdeskundige.

 

Takenpakket
 

We starten voor het eerst met een ervaringsdeskundige binnen vzw Domos. We kiezen voor een beperkt startpakket met allerlei opties tot uitbreiding en of verandering. Zo krijgt de ervaringsdeskundige de kans om in te lopen, en samen met het huidige team een pakket op maat te creëren.

Startpakket (10 uur per week):

 • Deelname aan teamvergadering (2,5 uur/week op woensdag)
 • Deelname aan ontmoetingsactiviteiten (4 uur/week op donderdag):
  ‘Groen Gemixt’ (de open soepbar), de ‘Koffieklets’ (ontmoeting en koffie voor bewoners)
 • Interne coaching: gesprekken met coach op de werkvloer (0,5 uur/week)
 • Externe coaching: intervisie bij het Cliëntenbureau (min. 2 uur / maand)
 • Kennismakingsronde langs de woonhuizen en studio’s (2 uur / week)
 • Ondersteuning en verder uitbouwen van bewonersraad (2 uur /  2 maand)

 

Mogelijkheden tot uitbreiding en projecten:

 • Familiebijeenkomsten organiseren en ondersteunen
 • Deelname aan werkgroepen
 • Deelname aan buurtactiviteiten en buurtwerking
 • Mogelijkheid om zelf projectvoorstellen aan te brengen

 

 

Wat vragen we?

 

We zijn op zoek naar een ervaringswerker die de herstelvisie kent en kan uitdragen.
Je bent vertrouwd met de principes van empowerment, herstel en bent je ervan bewust hoe belangrijk hoop is.

Daarnaast zoeken we iemand die:

 • Een opleiding als ervaringsdeskundige heeft gevolgd, of gelijkgesteld is door ervaring (een traject als ervaringsdeskundige doorlopen hebben, praktijkervaring, ervaring binnen een werkgroep van ervaringsdeskundigen,…).
 • Zich aansluit bij de intervisies van het Cliëntenbureau (aansluiting bij een lotgenotengroep of werkgroep van ervaringsdeskundigen is daarbovenop ook een meerwaarde).
 • Zowel autonoom als in groep kan werken.
 • Een kritische positie kan innemen: Delta Wonen zoekt een luis voor in haar pels
 • Affiniteit heeft met kwartiermaken en ‘present zijn’, of bereid is zich hierin te verdiepen
 • Creatief is, en ‘out of the box’ kan denken.
 • Zijn/haar eigen handelen kritisch kan bekijken en bereid is hierover te reflecteren.
 • Communicatief vaardig is: feedback geven en ontvangen, open en verbindende communicatie hanteren, diplomatisch met conflicten kan omgaan,…
 • Bereid is zich voor langere termijn te engageren: we vragen minimum een jaar, en evalueren het project regelmatig samen om bij te sturen.

 

Wat bieden we?

 • Een evenwaardige plek binnen een klein dynamisch team, waar jouw discipline de anderen aanvult.
 • Een uitdagend klimaat: samen met team en bewoners zoeken naar de optimale inzet van een ervaringsdeskundige binnen de werking.
 • Ruimte om eigen krachten en interesses te gebruiken, toe te passen en te delen. Ook zelfzorgtechnieken passen in dit plaatje.
 • Een aangename werkplaats in een bruisende buurt met actieve deelname aan de buurtwerking.
 • Tijd en ruimte voor ontmoeting, op eigen tempo en dat van de bewoners.
 • Interne coaching: één van de teamleden is een aanspreekpunt waar je bij terecht kan met vragen, bedenkingen,…
 • Persoonlijke coaching door het Cliëntenbureau: dit op vaste momenten, en wanneer je hier nood aan hebt. Indien nodig kan het Cliëntenbureau ook op de werkplaats komen overleggen of bemiddelen.
 • Intervisie extern samen met andere ervaringsdeskundigen, begeleid door het Cliëntenbureau.
 • Mogelijkheid tot het volgen van interne opleiding en vorming.
 • Deelname aan teambuilding.
 • Vrijwilligerscontract en verzekering, Forfaitaire dagvergoeding (maximum bedrag) en tot 2000 km/ jaar vergoede verplaatsing
 • Fietsen ter beschikking

Solliciteren kan tot 1 juni 2018 en doe je via het Cliëntenbureau:

jasper.stevens@clientenbureau.be
0490 44 59 10
www.cliëntenbureau.be

 

Bij meer vragen over de vacature, procedure of werking kan je terecht bij:

Domos vzw – deelwerking Delta Wonen
Kristel Van Raemdonck - Teamverantwoordelijke
Groenebriel 3
9000 Gent
09/269.09.70
kristel.van.raemdonck@pcgs.be
www.vzw-domos.be