U bent hier

Historiek

Het cliëntenbureau vindt zijn oorsprong vanuit het aanloophuis Poco Loco, waar men terechtkan voor ontmoeting en vrije tijd.
 
Enkele bezoekers van Poco Loco wilden graag naar de fitness. Een stagiaire vond, na wat verkennend werk, een fitnesszaak die bereid was om uren te reserveren voor de groep. Tot de eigenaar Poco Loco googelde (lang leve het internet...) en las dat het om mensen met psychische kwetsbaarheid ging. De deal ging niet door. 
 
Het voortdurend aanlopen tegen vooroordelen en stigma, en de daarbij horende frustraties, waren de aanleiding om in 2008 de WED (Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering) op te starten. We bezochten heel wat goede praktijken in binnen – en buitenland bezocht en hierdoor geïnspireerd kwamen een aantal initiatieven op gang. Op eigen tempo gingen enkele leden van de WED aan de slag met het schrijven van herstelverhalen.
 
Het aantal leden groeide en er kwamen meer vragen vanuit verschillende organisaties. We zochten naar een manier om de groep vrijwilligers te ondersteunen en om deze werking verder te zetten.
 
We dienden een projectvoorstel in bij Het Pakt en de Provincie Oost-Vlaanderen. Om de dagelijkse werking te realiseren werden twee procesbegeleiders aangeworven, een duo ervaringsdeskundige (halftijds) en hulpverlener (halftijds) en het project kreeg de naam ‘Cliëntenbureau’. De jaren daarop groeide het cliëntenbureau, kreeg naambekendheid en bouwde zijn expertise verder uit.
 
Het idee ontstond om het Cliëntenbureau binnen Oost-Vlaanderen structureel te verankeren. Inhoudelijke en financiële modellen werden uitgerold, besproken en onderhandeld. Met vruchtbaar resultaat: vanaf 1 januari 2020 wordt het cliëntenbureau ondersteund door 27 partners GGZ uit de netwerken GGZ, Het Pakt en ADS in samenwerking met het Vlaams Overlegplatform GG.
 
Een sterke groep vrijwilligers samen met 4 halftijdse procesbegeleiders zetten hier samen hun schouders onder.