U bent hier

Dialoogdag vermaatschappelijking

 

Donderdag 5 oktober 2017 gingen we met enkelen van de werkgroep naar de dialoogdag rond vermaatschappelijking in Eetcafé Toreke. Dit was een heel gevarieerde dag waarbij verschillende sprekers hun licht wierpen op het begrip 'vermaatschappelijking'. Ook Ielde en Jasper kregen even de eer in de zetel op het podium plaats te mogen nemen; zij pleitten voor het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen die verbindend werken met de profesiionele hulpverleners. Hieronder alvast het verslag van deze zeer interessante, gevarieerde dag.

https://sociaal.net/analyse-xl/geen-vermaatschappelijking-zonder-krachtig-sociaal-werk/

REACTIE JASPER STEVENS (POCOLOCO) & IELDE VERMEIR (ERVARINGSWERKER POCOLOCO)

- De mooie waarden vallen in de praktijk soms anders uit
- Mensen een stem geven in de ggz en de eigen regie in handen nemen – dus de visie van vermaatschappelijking
- Het recht om aanwezig te zijn in de samenleving en het recht om mee de zorg te realiseren/kiezen
- Herstelproces gaat in golven en in de momenten waar het niet goed gaat, wordt die eigen regie in vraag gesteld. Dan gaat het ook niet op die regie op te nemen.
- De WRAP heeft mee een crisisplan gerealiseerd waarin duidelijk is wat er moet gebeuren en door wie
- Hoewel de regie een mooi idee is, is dat op momenten van crisis niet evident. Soms moet het overgenomen worden.
- Wellness Recovery Action Plan (WRAP): wordt door cliënt zelf opgesteld. Wat zijn triggers, signalen, crisisplan, post-crisisplan?
- Vermaatschappelijking wordt gepercipieerd als besparingsmaatregel. Zaken zoals een WRAP opstellen e.d. zijn zaken die tijd vragen, terwijl er vaak tijdsdruk is (bv. steeds kortere opnames).
- Stigmatisering blijft groot probleem op verschillende momenten.
- Netwerk wordt vaak overbevraagd. Lotgenoten zijn heel steunend in herstelproces. Maar op het moment dat het niet goed gaat, dan kunnen familie en vrienden ook niet helpen. Net op dat moment wordt gewezen naar mantelzorgers. Crisissituaties zijn voor professionelen, en niet voor mantelzorgers.
- Belangenverenigingen moeten betrokken worden in heel het vermaatschappelijkingsverhaal!
- Belang van lotgenotencontact
- Laat de mensen die het hebben meegemaakt zelf ook hun stem vertegenwoordigen in de relevante discussies
 
Wat vind je van het mobiel werk? En er worden bedden afgeschaft – wat denk je daarover?
- Ielde ervaart dat. In haar crisis was er geen plaats
- De wachtlijsten bij psychiatrisch ziekenhuis voor een intense behandeling worden zeer lang en er ontbreekt deskundige ondersteuning
- Wat betreft de mobiele teams
  • Ze zitten volop in verandering
  • Ik ben niet onvoorwaardelijk fan maar ze leveren goed werk
  • Een pleidooi voor mobiele equipes op stadsniveau met deskundigen op vlak van huisvesting, financiën, arbeid, psychische problemen, …
  • Er wordt veel gevraagd aan hulpvragers in de zoektocht naar hulp- en dienstverlening, je wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

- Als hulpverlener ga je snel analyseren en soms technisch die discussies benaderen.

  • Je merkt het wel maar voelt het daarom nog niet
  • Als je in contact komt met die individuele verhalen, beweegt dat toch tot actie, tot het collectief analyseren van die situaties
  • Daarom dat concrete verhalen mee moeten genomen worden in het structureel politiek werk, de vermaatschappelijking en alle discussies die erover gevoerd worden