U bent hier

Waar staan we voor?

Het Cliëntenbureau is er om mensen die hun ervaringskennis willen inzetten voor een betere GGZ te ondersteunen via individuele coaching, intervisie en interne en externe vormingen.

Te vaak worden ervaringsdeskundigen ingezet zonder de nodige ondersteuning en voldoende steun is cruciaal. We willen er eveneens zijn voor organisaties die willen starten met het inschakelen van ervaringsdeskundigen. Wij bieden hiervoor een ondersteuningstraject aan binnen een veilige omgeving. 

Uit contacten met goede praktijken en eigen ervaring beseffen we dat de ervaringsdeskundige een eenzame positie kan hebben. Het Cliëntenbureau biedt een veilige plek waar ervaringsdeskundigen op adem kunnen komen, leren, innoveren, uitwisselen en experimenten.

We zijn ook een informatieve omgeving voor naasten, familieleden en hulpverleners.