U bent hier

Herstelwerkgroep

De herstelwerkgroep is een gesloten werkgroep van 8 deelnemers en 2 ervaringsdeskundigen. Ze komen één maal om de twee weken twee uur samen en dit op woensdag van 15u30 tot 17u30.

De activiteiten van de werkgroep zijn gebaseerd op herstel en empowerment. Het is dus de bedoeling dat de deelnemeres hun herstel zelf actief ter hand nemen en eigen regie terug herwinnen. Bij de bespreking van persoonlijke ervaringen ligt het accent niet op problemen en ziekte, maar op kracht en mogelijkheden. 

De herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep. De opbouw kent een vaste structuur. Er wordt aan de hand van thema's gewerkt waarover de deelnemers ervaringen met elkaar delen en elkaar tips kunnen geven.