"Van netwerk naar echt werk" Howie the Harp

Feestelijke voorstelling 

Voorstelling van Het Cliëntenbureau in buurtcentrum Sluizeken

Studiereis naar Tilburg

het team van het Cliëntenbureau: Eef en Jochen

De kleuren van je hart die
gestolen worden

Werk van David Benoit

Kalender

Het cliëntenbureau wil aan realistische beeldvorming doen omtrent psychisch kwetsbaar zijn. Het kan iedereen overkomen en het is belangrijk hier over te durven spreken. 

Het cliëntenbureau voorziet intern opleiding en vorming voor zijn leden en mensen uit de regio met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg die de stap willen zetten

Hier vind je de artikels die eerder in de rubriek Nieuws zijn verschenen.