U bent hier

Aanbod voor cliënten

Wat kunnen wij betekenen voor jou?

  • Je staat niet alleen met jouw psychische kwetsbaarheid
  • Je bent welkom met jouw verhaal
  • Je kan op eigen tempo een proces doorlopen, met vallen en opstaan
  • Je leert jouw eigen verhaal een plek geven door het delen van ervaringen met anderen
  • Je (her-)ontdekt en ontwikkelt talenten en vaardigheden

 


 

CURSUSSEN:

WED (Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatiseren)

In de Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering krijg je de mogelijkheid om je ervaring te delen met lotgenoten in een veilige omgeving/omkadering. Na kennismaking tijdens een inloopmoment kan iedereen hieraan deelnemen, en dit op eigen tempo (er is geen verplichting om te delen). De herstelgerichte thema’s die aan bod komen worden meestal bepaald door de groep zelf. 
 
 

HET HUIS VAN L.O.E.S.

L.O.E.S. staat voor Lotgenoten, Ontmoeting, Ervaringsdelen en Samen sterk tegen Stigma

L.o.e.s wil een open huis zijn voor alle mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten.  Iedereen is welkom om een praatje te slaan, lotgenoten te ontmoeten, je ervaringen te delen...of voor meer info. Onze deuren staan open op donderdagnamiddag tussen 13u en 15u en dit om de twee weken.  Wij, een fijne groep vrijwiligers, zorgen voor een warm onthaal, een lekkere koffie en een veilige ruimte. Je vindt de juiste data terug in onze agenda. 

We zijn blij jullie te kunnen melden dat de deuren van L.O.E.S  opengaan op donderdag 14 oktober 2021. 

 

HERSTELVERHALEN SCHRIJVEN

Wij geven regelmatig vormingen rond het schrijven van je herstelverhaal. Wil je ook graag weten hoe je hieraan begint en op welke manier je dit vorm kan geven? Neem gerust even contact op met ons (zie rubriek contact). Deze workshop is voor iedereen die herstelt van een (psychische) kwetsbaarheid en zijn herstelverhaal wil schrijven om zijn krachten en kwaliteiten te (her)ontdekken. Onder leiding van een ervaringsdeskundige ga je in eerste instantie aan de slag met je eigen herstelverhaal. Dit werkt herstelbevorderend en schept verbindingen die empowerend werken. We werken stapsgewijs.

 

WRAP (Welness Recovery Action Plan)

De WRAP is een zelfhulpinstrument dat mensen ondersteunt in hun herstelproces, gebaseerd op het werk van Mary Ellen Copeland, waarbij je de regie over je leven zelf in handen neemt om zo je welzijn te verhogen. Je leert wat je dagelijks kan doen om je goed te voelen, om moeilijke gevoelens, gedachten en gedrag op te sporen en actieplannen te ontwikkelen die je ondersteunen. De focus wordt voornamelijk gelegd op wat goed loopt en kan versterkt worden. 
 
 

INTERVISIE

Tijdens deze intervisiemomenten krijgen ervaringswerkers/ervaringsdeskundigen de mogelijkheid om samen te komen en ervaringen te delen om zo hun expertise te versterken.
 
Iedereen kan een praktijksituatie aanbrengen waarbij hij/zij vragen heeft over zijn/haar rol. De intervisiemomenten staan open voor iedereen die als ervaringswerker/ervaringsdeskundige aan de slag is, betaald of vrijwillig.
 
 

Coaching

Wij bieden ondersteuning bij het persoonlijk traject van een ervaringswerker/ervaringsdeskundige op verschillende levensdomeinen. Dit kan via een ontmoeting, telefonisch of beeldbellen.