U bent hier

Aanbod voor cliënten

Wat kunnen wij betekenen voor jou?

  • Je staat niet alleen met jouw psychische kwetsbaarheid
  • Je bent welkom met jouw verhaal
  • Je kan op eigen tempo een proces doorlopen, met vallen en opstaan
  • Je leert jouw eigen verhaal een plek geven door het delen van ervaringen met anderen
  • Je (her-)ontdekt en ontwikkelt talenten en vaardigheden

 


WE ORGANISEREN:

WED (Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatiseren)

In de Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering krijg je de mogelijkheid om je ervaring te delen met lotgenoten in een veilige omgeving/omkadering. Na kennismaking tijdens een inloopmoment kan iedereen hieraan deelnemen op eigen tempo (er is geen verplichting om te delen). Om de groep veilig te houden, is het fijn als mensen met interesse zoveel mogelijk komen. Tijdens de werkgroep komen herstelgerichte thema’s aan bod die door de groep zelf worden gekozen.  
 
 

HET HUIS VAN L.O.E.S.

L.O.E.S. staat voor Lotgenoten, Ontmoeting, Ervaringsdelen en Samen sterk tegen Stigma

L.o.e.s wil een open huis zijn voor alle mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten.  Iedereen is welkom om een praatje te slaan, lotgenoten te ontmoeten, je ervaringen te delen of voor meer info. Onze deuren staan open op donderdagnamiddag tussen 13u en 15u en dit om de twee weken.  Een fijne groep vrijwiligers en procesbegeleiders, zorgen voor een warm onthaal, een lekkere koffie en een veilige ruimte. Je vindt de juiste data terug in onze agenda. 

Lotgenoten:

Het doel is om een  veilige plek te creëren  waar mensen met een psychische kwetsbaarheid verbinding, erkenning en herkenning vinden onder elkaar samen met onze vrijwilligers. Een plek waar je een luisterend oor vindt en je kan ventileren. Wij bieden ook  ondersteuning in herstel zowel individueel als in lotgenotencontact.

Ontmoeting:

Met een koffie en een koekje elkaar vinden in de dagdagelijkse drukte. Even er tussenuit om een babbeltje te doen en andere mensen te leren kennen.

Ervaringsdeskundigheid:

Heb je interesse om je ervaringskennis in te zetten of wil je je ervaringskennis verder uitbreiden en weet je niet goed hoe? Dan kan je ook hier terecht voor info en ondersteuning rond opleidingen. Luisteren naar de ervaringen van onze vrijwilligers en/of procesbegeleiders.

Stigmabestrijding:

Zelfstigma is een harde noot om te kraken. Ook hier kunnen jullie een luisterend oor vinden  bij onze vrijwilligers en procesbegeleiders. Hoe gaan zij ermee om, wat heeft hen hierin geholpen? Maar ook hoe kunnen wij samen met jou ervoor zorgen dat dit minder gewicht in de schaal legt.

Maatschappelijk stigma blijkt nog steeds een groot probleem te zijn. Loop je steeds tegen onbegrip aan, vooroordelen…Heb je hierin een luisterend oor nodig ,vragen of info nodig dan proberen we jou ook hierin te ondersteunen. Op termijn kunnen we ook destigmatiserende acties ondernemen. 

                                                                             

 

HERSTELVERHALEN SCHRIJVEN

Wij geven regelmatig vormingen rond het schrijven van je herstelverhaal. Wil je ook graag weten hoe je hieraan begint en op welke manier je dit vorm kan geven? Neem gerust even contact op met ons (zie rubriek contact). Deze workshop is voor iedereen die herstelt van een (psychische) kwetsbaarheid en zijn herstelverhaal wil schrijven om zijn krachten en kwaliteiten te (her)ontdekken. Onder leiding van een ervaringsdeskundige ga je in eerste instantie aan de slag met je eigen herstelverhaal. Dit werkt herstelbevorderend en schept verbindingen die empowerend werken. We werken stapsgewijs.

 

WRAP (Welness Recovery Action Plan)

De WRAP is een zelfhulpinstrument dat mensen ondersteunt in hun herstelproces, gebaseerd op het werk van Mary Ellen Copeland, waarbij je de regie over je leven zelf in handen neemt om zo je welzijn te verhogen. Je leert wat je dagelijks kan doen om je goed te voelen, om moeilijke gevoelens, gedachten en gedrag op te sporen en actieplannen te ontwikkelen die je ondersteunen. De focus wordt voornamelijk gelegd op wat goed loopt en kan versterkt worden. 
 
 

INTERVISIE

Tijdens deze intervisiemomenten krijgen ervaringswerkers/ervaringsdeskundigen de mogelijkheid om samen te komen en ervaringen te delen om zo hun expertise te versterken.
Iedereen kan een praktijksituatie aanbrengen waarbij hij/zij vragen heeft over zijn/haar rol. De intervisiemomenten staan open voor iedereen die als ervaringswerker/ervaringsdeskundige aan de slag is, betaald of vrijwillig.
 
 

COACHING

Wij bieden ondersteuning bij het persoonlijk traject van een ervaringswerker/ervaringsdeskundige op verschillende levensdomeinen. Dit kan via een ontmoeting of telefonisch.