U bent hier

Aanbod voor organisaties

Wat kunnen we betekenen voor organisaties?

  • Je wil aan de slag gaan met ervaringsdeskundigen
  • Je wil (meer) herstelondersteunende zorg implementeren
  • Je loopt vast met thema’s rond herstel en ervaringsdeskundigheid
  • Je wil coaching binnen bepaalde teams en/of trajecten
  • Je wil aan de slag met lotgenotengroepen, cliëntenraden,…
 

 

WE ORGANISEREN:

Vorming

We bieden verschillende vormingen aan op vraag van de organisatie. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn herstel, herstelondersteunende zorg, suïcide, zelfzorg,… Tijdens de vormingen brengen we eerst een deel theorie om de begrippen te kunnen kaderen. Vervolgens gaan we interactief aan de slag en brengen we getuigenissen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Reeds gegeven  vormingen:
Familiebetrokkenheid -- Herstelondersteunende zorg (HOZ) op een crisisdienst (dwang) --  HOZ en herstelverhaal -- HOZ in een mobiel crisisteam -- Wat is goede zorg? -- Herstelverhaal schrijven -- HOZ+bassishouding+implementatie ervaringsdeskundige -- stigma

                                                  
Getuigenissen
Door het brengen van het herstelverhaal, brengen we de getuigenis van mensen naar buiten om aan realistische beeldvorming te kunnen doen. Ieder verhaal is uniek. 
 

ROPI

ROPI staat voor Recovery Oriented Practices Index en is een instrument om vast te stellen in hoeverre een team herstelondersteunende zorg verleent. De ROPI- afname gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde groepsgesprekken met staf, medewerkers en een cliëntenpanel, aangevuld met inzage van documenten.
 

Inschakelingstrajecten

Tijdens het traject gaan we stapsgewijs aan de slag op maat van de organisatie. Samen wordt een stappenplan opgesteld, van ontwikkelen van een visie op herstel tot de inschakeling van een ervaringswerker/ervaringsdeskundige in de organisatie. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de noden en wensen van de organisatie als deze van de ervaringswerker/ervaringsdeskundige.
 

Intervisie 

Tijdens de intervisie komen medewerkers samen. Er kan een casus besproken worden of er kan gewerkt worden rond specifieke thema’s zoals suïcide, motivationele gesprekken, ..
 
 
 
Sommige van deze initatieven zijn betalend.
Neem gerust contact met ons op, dan hebben we het erover. 

info@clientenbureau.be
0490/57.22.24