U bent hier

Aanbod voor organisaties

Wat kunnen we betekenen voor organisaties?

  • Je wil aan de slag gaan met ervaringsdeskundigen
  • Je wil (meer) herstelondersteunende zorg implementeren
  • Je loopt vast met thema’s rond herstel en ervaringsdeskundigheid
  • Je wil coaching binnen bepaalde teams en/of trajecten
  • Je wil aan de slag met lotgenotengroepen, cliëntenraden,…
 

 

WE ORGANISEREN:

Vorming

We bieden verschillende vormingen aan op vraag van de organisatie. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn herstel, herstelondersteunende zorg, suïcide, zelfzorg,… Tijdens de vormingen brengen we eerst een deel theorie om de begrippen te kunnen kaderen. Vervolgens gaan we interactief aan de slag en brengen we getuigenissen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Reeds gegeven  vormingen:
Familiebetrokkenheid -- Herstelondersteunende zorg (HOZ) op een crisisdienst (dwang) --  HOZ en herstelverhaal -- HOZ in een mobiel crisisteam -- Wat is goede zorg? -- Herstelverhaal schrijven -- HOZ+bassishouding+implementatie ervaringsdeskundige.

                                                  
 

Getuigenissen

Door het brengen van het herstelverhaal, brengen we de getuigenis van mensen naar buiten om aan realistische beeldvorming te kunnen doen. Ieder verhaal is uniek. 
 

ROPI

ROPI staat voor Recovery Oriented Practices Index en is een instrument om vast te stellen in hoeverre een team herstelondersteunende zorg verleent. De ROPI- afname gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde groepsgesprekken met staf, medewerkers en een cliëntenpanel, aangevuld met inzage van documenten.
 

Inschakelingstrajecten

Tijdens het traject gaan we stapsgewijs aan de slag op maat van de organisatie. Samen wordt een stappenplan opgesteld, van ontwikkelen van een visie op herstel tot de inschakeling van een ervaringswerker/ervaringsdeskundige in de organisatie. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de noden en wensen van de organisatie als deze van de ervaringswerker/ervaringsdeskundige.
 

Intervisie 

Tijdens de intervisie komen medewerkers samen. Er kan een casus besproken worden of er kan gewerkt worden rond specifieke thema’s zoals suïcide, motivationele gesprekken, ..
 
 
 
JOVO (Jongvolwassenen werking) 
           #komuitjekop  
 
                                                                                  
 
 
 
‘Een interactief pakket, op maat, rond mentaal welbevinden, voor jongvolwassenen’
 
Wie?
Wij richten ons op leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs.  De workshops worden gegeven door het Cliëntenbureau, dus door personen met een psychische kwetsbaarheid. Zij kunnen een doorleefd en persoonlijk beeld geven rond het leven met een psychische kwetsbaarheid.
 
Wat?
We werken samen met de jongvolwassene via één of meerdere workshops en doorlopen zo samen ‘een interactief pakket op maat’.  Dit is theorie die direct vertaald kan worden naar de praktijk door concrete thema’s, stellingen en andere hulpmiddelen.
 
Hoe?
We bieden een stukje psycho-educatie aan. Daarnaast werken we aan de hand van thema’s en stellingen. Een aantal voorbeelden zijn: stigma en discriminatie, hokjesdenken, diversiteit, enz. Ook het preventieve luik nemen we mee in deze workshops zoals: het leren herkennen en erkennen van sterke emoties, hoe vraag ik om hulp, zorg dragen voor elkaar, communicatie. We willen dan ook graag, op een positieve manier, de jongvolwassenen stimuleren om te praten over, te luisteren naar elkaar, een stapje te nemen richting hulp durven te vragen. Via positieve beeldvorming proberen we tevens de jongvolwassenen een duwtje te geven in de ‘goede’ richting, om met zichzelf ‘aan de slag’ te gaan, zichzelf te ‘versterken’.
 
Waarom?
Uit studies blijkt dat de groep van de jongvolwassenen mentaal het hardst getroffen zijn door de coronamaatregelen. Er is de afgelopen 18 maanden een duidelijke toename van depressieve gevoelens en angststoornissen.  Samen met corona kwam er een grote vraag naar boven rond psychisch welzijn én nood aan hulp bij onze jongvolwassenen.  Daarnaast is het in deze fase van het leven zo belangrijk om te leren omgaan met sterke emoties, angst en stemming.  De combinatie van deze factoren maakte dit alleen maar moeilijker.
 
Interesse?
De school is hierbij een belangrijke partner.   In de klas(groep) kunnen leeftijdsgenoten op een veilige manier, indien ze dit zelf willen, iets delen over hun eventuele kwetsbaarheid. Bij interesse zullen er praktische afspraken gemaakt worden met onder andere de school en de leraar van het klasvak. Zo kunnen we, indien nodig, het aanbod nog aanpassen en de workshops op maat geven.   Een vergoeding zal op voorhand worden afgesproken.
 
Contacteer ons gerust!
 
- telefonisch: 0490/57.22.24
 
#komuitjekop
#interactieveworkshops
#jebentnietalleen
 
 
 
Sommige van deze initatieven zijn betalend.
Neem gerust contact met ons op, dan hebben we het erover. 

info@clientenbureau.be
0490/57.22.24