U bent hier

Wie zijn we?

Het Cliëntenbureau is een vrijwilligersorganisatie in Oost-Vlaanderen voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.
We proberen vanuit het herstelgericht perspectief, mee te bouwen aan een psychisch-vriendelijke samenleving.
Het team van vrijwilligers en procesbegeleiders streeft mee naar een samenleving waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid gelijkwaardig zijn én het recht hebben op integratie, acceptatie en zelfredzaamheid.
 

Het Cliëntenbureau probeert:                                            

 • Krachtgericht en ondersteunend te werken
 • Ondersteuning te bieden in jouw herstelproces
 • In te zetten op positieve beeldvorming o.a. via getuigenissen, vorming en deelname aan vergaderingen (beleid)
 • Informatie te delen over herstel en ervaringsdeskundigheid
 • Ervaringskennis te versterken en verspreiden
Herstel is een persoonlijk en uniek proces.
Een zoektocht naar een betekenisvol leven.

Herstellen doe je zelf, maar niet alleen, we gaan graag samen met je op weg. 
 

We proberen bij te dragen aan herstel door:

 • Hoop te bieden
 • Erkenning te geven aan je verhaal
 • Gelijkwaardigheid en participatie te benadrukken
 • Te helpen om kwetsbaarheden te proberen aanvaarden 
 • Te kijken naar de mens in zijn geheel als waardevol persoon en als volwaardige burger
 

We werken krachtgericht

 • Door te vertrekken vanuit de wensen, de krachten, de kwaliteiten en de talenten van iedere persoon
 • Leren grenzen stellen en mogen mislukken
 • Krachten aanspreken en kijken naar de mogelijkheden, zonder de valkuilen te negeren
 • Door te geloven in wat mensen kunnen
 • Door verantwoordelijkheid te geven 
 • Mensen de regie over hun leven te laten behouden
 

We werken participatief… 

 • We nodigen uit om mee te denken, mee te praten en soms ook mee te beslissen 
 
 

Dit alles volgens de BAP principes :

 • Basisveiligheid
 • Actieve steun
 • Persoonlijke ontmoeting

                                                                                                                                       

 Samen door en voor elkaar.