U bent hier

Wie zijn we?

Het Cliëntenbureau is dé organisatie  in Oost-Vlaanderen, waar personen met een psychische kwetsbaarheid én hun ervaringsdeskundigheid  centraal staan.

Een vrijwilligersorganisatie, die vanuit het herstelgericht perspectief, bouwt aan een psychisch-vriendelijke samenleving waarin personen met een psychische kwetsbaarheid  gelijkwaardig zijn én het recht hebben op integratie, acceptatie en zelfredzaamheid.

We onderscheiden ons door een sterke samenwerking van procesbegeleiders en vrijwilligers die samen, voor en door elkaar, hun krachten bundelen.  Op deze manier bouwen we  een concreet aanbod uit  van vorming, interne en externe initiatieven, werkgroepen...

We versterken en verspreiden vraaggerichte kennis , nemen deel  aan het beleid en laten  ideeën groeien….

We zijn er voor personen met een psychische kwetsbaarheid, hun omgeving en hulpverleners.

                                                                   

                                                                                                                                         Samen en voor elkaar.