U bent hier

Pijlers van onze werking

Beeldvorming

Door zelf (als ervaringsdeskundigen) in verschillende contexten het woord te nemen willen we het stigma doorbreken.  Zo sturen we de courante beeldvorming over (psychische) kwetsbaarheid bij. Wij doen dit aan de hand van het brengen van herstelverhalen, getuigenissen, vormingen,...
 

Beleid

Het Cliëntenbureau neemt deel aan overleg binnen de 5 functies van art. 107 en binnen werkgroepen zoals suïcidepreventie, patiëntenvertegenwoordiging, werkgroep destigmatisering,... en overleg binnen de beleidsorganen van het PAKT en ADS
 

Opleiding en vorming

Lotgenotencontact en andere vormen van zelfonderzoek, maar ook reflectie op andere theoretische kaders zijn in ons werkveld van groot belang. Deelname aan congressen, studiedagen, of cursussen (WRAP, ROPI, SRH,...) wordt gestimuleerd.
 

Begeleiding inzet van ervaringsdeskundigen

Instellingen en organisaties die ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg willen implementeren binnen hun werking, kunnen bij het Cliëntenbureau terecht voor advies en opvolging. Denk hierbij aan reflectie over inschakelingstrajecten, vormingen rond herstelgericht werken of getuigenissen om het taboe rond stigma weg te werken.
 

Onderzoek

Als cliëntenbureau werken wij graag mee als partner binnen (wetenschappelijk) onderzoek.