U bent hier

Door wie?

Het Cliëntenbureau wordt aangestuurd door een wekelijks overlegmoment. Hierin zetelen de twee procesbegeleiders en de vrijwillige medewerkers die zich geëngageerd hebben om het Cliëntenbureau verder te ondersteunen.  Het Cliëntenbureau heeft een horizontale werking. De procesbegeleiders worden aangestuurd door de medewerkers van het Cliëntenbureau en de leden van de Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering (WED). De werking is expliciet niet hiërarchisch gestructureerd, wat een organische groei vanuit een gelijkwaardige relatie mogelijk maakt.

De Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering is een lotgenotengroep voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De deelnemers van de werkgroep gaan aan de slag met hun krachten en kwaliteiten, wat tevens het fundament vormt van de strength based methodiek. De ene persoon engageert zich op beleidsmatig gebied, terwijl een ander zich toelegt op de voordrachten en het bevorden van realistische beeldvorming. Zo geeft men inhoud aan zijn of haar interesse en kan elkeen zijn of haar engagement inkleuren.

Niets is verplicht, ook niet het werken met het levensverhaal. Het is een vrije keuze hiermee aan de slag te gaan of dit voor de groep te brengen. Deze vrijheid, zonder druk, biedt de mogelijkheid om op eigen tempo zijn of haar plek en doel binnen het project te formuleren en na te streven. De werkgroep is er voor en door de leden. Het project startte vanuit hun verlangen en op hun vraag en zij bepalen welke koers er gevaren wordt. Het zijn de leden die bepalen wat er binnen de groep gebeurt, zij en niemand anders. Zowel het verlangen als deze verantwoordelijkheid vormen de dynamische kracht die het project gaande houdt. Mensen investeren veel energie en tijd in de werkgroep, soms verbazingwekkend veel. Kracht en verantwoordelijkheid zijn elementen die tevens terugkomen binnen het empowerment verhaal, waarbij opnieuw grip en inzicht krijgen op de eigen situatie centraal staat. Inzicht in de wereld om je heen, inzicht ook in je eigen mogelijkheden via het delen met lotgenoten.

Momenteel bestaat de WED uit 28 leden. Het cliëntenbureau engageert zich om voor deze groep op een kwalitatieve manier ondersteuning en coaching te bieden. Dit op verschillende wijzen:

 Driewekelijkse WED-bijeenkomst: deze gaat steeds door op zaterdag. Deze bijeenkomst bestaat uit 2 delen:

  • Algemene vergadering: overlopen van de komende activiteiten ( lezingen, workshops, vorming) met een warme uitnodiging tot deelname. Terugkoppelingen over vergaderingen op beleidsniveau, aangeboden informatie externen. We starten steeds met een korte bevraging hoe iedereen er bij zit.
  • Workshop levensverhaal: namiddaggedeelte. Om de nieuwe leden de kans te geven op hun tempo en met de nodige ruimte aan de slag te gaan met het levens – en herstelverhaal wordt het namiddaggedeelte voorbehouden voor het werken met het eigen verhaal. Mensen groeien hierin en sommigen gaan na verloop van tijd hun herstelverhaal gebruiken in lezingen en vormingen. Dit omzetten van ervaring naar ervaringskennis is een essentieel proces binnen de vorming van ervaringsdeskundigen.

Tweewekelijkse bijeenkomst Cliëntenbureau: 6 vrijwillige medewerkers engageerden zich in 2014 om mee het cliëntenbureau uit te werken. Bij start kwamen zij wekelijks samen met de procesbegeleiders om de opstart van het cliëntenbureau te bewerkstelligen. In het voorjaar 2015 werden de bijeenkomsten geëvalueerd en werd beslist de frequentie te verlagen naar een tweewekelijks overleg. Deze bijeenkomst kan gezien worden als de aansturing van de dagelijkse werking van het cliëntenbureau.