U bent hier

WRAP

De WRAP of Welness Recovery Action Plan is een herstelprogramma dat gebaseerd is op het werk van Mary Ellen Copeland.

Het programma bestaat uit vier onderdelen:

  1. De sleutelbegrippen
  2. De gereedschapskoffer voor een goed gevoel
  3. Actieplannen gericht op welbevinden (WRAP)
  4. Herstelthema's

Door het volgen van de WRAP krijg je handvaten om je leven meer in eigen handen te nemen. Je leert wat je kan doen om je goed te voelen, om moeilijke gevoelens en gedrag op te sporen, actieplannen te ontwikkelen die je ondersteunen en om daar meer eigen regie op te krijgen.

Je kunt de WRAP ook gebruiken om specifieke doelen te bereiken of veranderingen in gang te zetten. Het is geen behandelplan en je kan zelf kiezen met wie je het wilt delen. Het is geen vervanging voor hulpverlening of medicatie. Het is een toevoeging die je zelf kunt hanteren. Je ontwikkelt je eigen WRAP dus het is je eigen unieke werkstuk!

De WRAP-cursus die in Gent gegeven wordt is een samenwerking tussen het Cliëntenbureau en dagbehandeling De Saron van PC Dr. Guislain. De cursus gaat twee maal per jaar door, één in het voorjaar en één in het najaar. De gehele cursus verloopt over 8 sessies van 3u. De groep bestaat uit max. 12 deelnemers.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: